PĂDURILE AU O SINGURĂ SALVARE ROMÂNIA MARE - PDF Kostenfreier Download

Coperon k tron pierdere în greutate. Iate en Ro

Viteza șurubului a fost de rpm. Materialul a fost extrudat printr-o placă cu diametru de 1, 0 mm.

coperon k tron pierdere în greutate

Șuvițele omogene au fost tăiate direct la fața matriței, folosind un peletizant 23 la fața caldă Automatik Plastics Machinery GmbH, Großostheim, Germania cu două cuțite rotative dezvoltate în interior. Viteza de rotație a cuțitelor a fost reglată manual pentru a obține pelete în intervalul dorit adică 1,40 mmcare au fost imediat răcite cu aer În tabelul I.

Pierderea la uscare LOD a peleților a fost determinată folosind un cuptor la 60 ° C timp de 24 de ore. Pelletele au fost cernute conform Pharm. Fracțiile de granule cuprinse între 1, 25 și 1, 4 mm au fost aplicate pentru studii suplimentare de caracterizare. Procesul de acoperire Formulările selectate de pelete au fost acoperite cu Aquacoat ® ARC, așa cum a fost propus de Rosiaux și colab.

Dispersia de acoperire a fost preparată amestecând Aquacoat ® ECD 30 și guma de guar la un raport de 7. Guma de guar a fost dizolvată în apă purificată sub agitare la 65 ° C timp de 2 ore. După răcire la temperatura camerei, cele două soluții au fost amestecate și agitate timp de 30 min. Peletele au fost acoperite într-un strat de pat fluidizat Mycrolab H, Oystar Hüttlin, Schopfheim, Germania echipat cu pulverizator de jos.

După acoperire, peletele au fost uscate în stratul fluidizat pentru pat timp de 15 min. Caracterizarea peleților încărcați cu droguri Analiza calorimetriei cu scanare diferențială Proprietățile în stare solidă a peleților extrudate la topit la cald au fost caracterizate folosind un calorimetru de scanare diferențial DSC F1 Phoenix ®, Netzsch GmbH, Selb, Germania.

Ca referință a fost utilizat un creuzet gol din aluminiu. Fiecare eșantion a fost evaluat în trei exemplare. Rezistența la compresiune a peleților Rezistența la compresie a peleților a fost determinată cu un tester de duritate convențional al tabletei PTB E, Pharma Test, Hainburg, Germania prin înregistrarea valorilor de duritate a 10 pelete alese aleatoriu din fiecare lot. În plus, forța de compresie a peleților a fost studiată folosind un reometru Physica MCRAnton Paar GmbH, Graz, Austria echipat cu un sistem de măsurare a plăcilor paralele în modul non-rotativ.

O singură peletă a fost plasată manual în centrul plăcii inferioare. Pe baza diagramelor de deplasare a forței, a fost determinată forța maximă a deformării plastice la fracția de granule F. Rezistența la zdrobire σ a fost calculată din F și diametrul fiecărui pelete d conform Shipway și colab.

Viteza de rotație a fost de rpm, iar temperatura de 37 ± 0, 5 ° C. Mediul de dizolvare a fost format din ml HCI 0, 1 N. După 2 ore, s-a adăugat ml tampon trisodiumfosfat-dodecahidrat pentru coperon k tron pierdere în greutate crește pH-ul de la 1, 2 la 6, 8.

Greutatea eșantionului de peleți a fost ajustată la 1 g pentru a asigura condiții perfecte de scurgere în toate mediile de dizolvare fără a depăși doza maximă unică.

Pierderea k-tron în alimentatorul de greutate, Sistem de sortare cumpărați utilizate

Probele de 1 ml au fost prelevate la intervale de timp predeterminate. Fiecare lot a fost investigat în trei exemplare. În general, o valoare f 2 în intervalul 50— indică faptul că profilurile de dizolvare sunt similare. Probele au fost diluate, dacă este necesar, și cuantificate printr-un standard extern adică curba de calibrare. Rezultatele indică faptul că antipirina este foarte solubilă în coperon k tron pierdere în greutate mediile testate.

Se poate concluziona că adăugarea de etanol a scăzut constanta dielectrică în raport cu apa pură și, prin urmare, solubilitatea a scăzut 17, 32, Deschideți imaginea într-o fereastră nouă Fig. Deoarece abaterea standard a fost foarte scăzută, nu este clar vizibilă din grafic. Solubilitatea fosfatului de codeină se bazează pe datele coperon k tron pierdere în greutate Jedinger și colab.

Amidonul este compus din unități α-d-glucozil.

Alunecare taie sistem cumpărați utilizate Pierderea k-tron în alimentatorul de greutate

Cuprinde regiuni amorfe, precum și domenii cristaline din grupurile cu catenă scurtă de amilopectină. În timpul extrudării, granulele de amidon sunt distruse prin întreruperea mecanică a legăturilor moleculare, datorită forțelor de forfecare intense din extruder și este cauzată pierderea cristalinității adică, gelatinizarea amidonului Atunci când amidonul de porumb a fost extrudat în experimentele noastre cu apă la temperaturi de proces cuprinse între 65 și 85 ° C, s-au obținut pelete sferice gălbui, de tip sticlă, cu o structură netedă și omogenă a suprafeței.

Peletele erau foarte flexibile și elastice, prezentând proprietăți mecanice potrivite pentru formele de dozaj care descurajează abuzul. În conformitate cu cunoștințele noastre, xantanul și guma arabică nu au fost folosite până în prezent ca materiale matrice pentru HME. Xanthanul este atribuit polizaharidelor din punct de vedere chimic și cuprinde d-glucoză, d-mannoză și acid d-glucuronic. Ambele, xantanul și guma arabică sunt cristaline.

coperon k tron pierdere în greutate

În timpul extrudării, se presupune că are loc înmuierea cristalului. Când guma arabică și xantan au fost extrudate fără plastifianți adică apă la temperaturi de proces de ° C, s-a obținut o masă pulverulentă și o masă fragilă.

La temperaturi mai ridicate ale procesului adică ° Csubstanțele nu au reușit să se topească și au devenit carbonizate. Cu toate acestea, când s-a adăugat apă sub formă de plastifiant, s-au produs pelete netede cu o colorare gălbui prin HME. Peletele cu gumă arabică și xantan au o formă cilindrică, posibil datorită solidificării mai rapide și deci timp mai mic pentru formarea unei forme sfericeîn comparație cu amidonul de porumb Cu toate acestea, au fost considerate adecvate pentru a asigura descurajarea abuzului datorită caracterului lor deformabil.

Următorul pas a fost încorporarea medicamentelor la diferite concentrații. Încă o dată, peletele erau foarte flexibile și elastice.

Încorporarea antipirinei în matricea xantan a scăzut temperaturile de extrudare de la la ° C datorită efectului plastifiant al medicamentului. Adăugarea de antipirină la matricea arabică a gingiei a redus ușor temperaturile necesare procesului de la 60—75 la 60—65 ° C. În mod similar cu peletele fără medicament, peletele arabice cu xantan și gumă încărcate cu medicament erau netede și lipicioase, cu o colorație gălbui.

Ca și până acum, peletele nu aveau formă sferică, ci mai degrabă cilindrică.

  1. Pierderea ktron în alimentatorul de greutate - monique-blog.ro
  2. Dozator de pierdere în greutate - Toți producătorii industriali - Videoclipuri
  3. Observafii elementare asupra erediti{ii qi variabiliuilii organismelor se rr.

Cu toate acestea, cantitatea totală de apă adăugată a fost menținută constantă pentru toate formulările. Se presupune că pierderea în greutate mai mică în timpul uscării peletelor care conțin antipirină și codeină-fosfat se poate datora apei legate de medicamente.

Caracterizarea peleților Caracterizare termică În primul rând, am evaluat comportamentul termic al materialelor matrice în prezența apei adică un plastifiant în timpul extrudării prin DSC Fig. Pentru amidon pur și xantan, un eveniment endotermic larg cu debut la La răcire și reîncălzire, nu s-au observat evenimente termice.

coperon k tron pierdere în greutate

Tranziția de sticlă Tg a amidonului pur, care are loc la aproximativ 58 ° C 37nu a fost detectată prin DSC convențional, cu rate relativ mici de încălzire 37, Termograma de gumă arabică pură nu a arătat evenimente termice în intervalul de temperatură investigat adică ° C. Adăugarea apei la materialele matricei a dus la o endotermă largă, cu debut între și ° C, datorită evaporării apei Fig.

Nu s-au observat evenimente termice în timpul răcirii și al doilea ciclu de încălzire pentru toate materialele matrice. Deoarece nu s-a produs coperon k tron pierdere în greutate degradare sub ° C, materialele matrice au fost considerate stabile la temperaturile de extrudare aplicate adică ° C.

Termograma primului ciclu de încălzire a antipirinei a indicat clar o endotermă ascuțită la6 ° C debut7 ° Cceea ce corespunde topirii. Nu s-au observat evenimente termice în timpul răcirii, ceea ce sugerează că medicamentul era în starea sa amorfă după răcire.

La reîncălzire, s-au înregistrat un eveniment exotermic și unul endotermic.

Creanga St. - Elemente Fundamentale Ale Ereditatii Animale - Print

Semnalul exotermic la 31, 8 ° C debut 26, 5 ° C s-a datorat recristalizării medicamentului amorf, urmat de topirea la6 ° C debut4 ° C La încălzire, fosfatul de codeină a avut trei evenimente endotermice fig. Pentru o interpretare detaliată, consultați Jedinger și colab. Endoterma a fost atribuită gelatinizării topirea granulelor de amidon, care apare la aproximativ mama ocupată trebuie să piardă în greutate ° C cu conținut ridicat de apă Prezența fosfatului de codeină cristalină indică faptul că medicamentul nu s-a dizolvat molecular în matricea amidonului de porumb.

Cu toate acestea, endoterma caracteristică a medicamentului s-a lărgit și s-a mutat ușor spre o temperatură mai scăzută.

Amidonul leagă cea mai mare parte de apă prin adsorbţie şi pe cale mecanică în microcapilare şi numai o mică parte prin osmoză absorbţie. Pentru formarea glutenului se admite mecanismul potrivit căruia în urma hidratării şi acţiunii mecanice de frământare, proteinele glutenice cu structura lor nativă, globulară, suferă un proces de despachetare a structurii lor în urma ruperii legăturilor ce condiţionează această formă legături de hidrogen, hidrofobe, disulfidice însoţită de modificări de conformaţie a moleculei. Prin aceasta, la suprafaţa moleculei apar Pierderea ktron în alimentatorul de greutate reactive capabile să reacţioneze cu cele ale moleculei vecine. Apare astfel posibilitatea formării de legături între moleculele de gliadină şi glutenină. Se cântăresc cumpărați utilizate Natura aminoacizilor existenţi în structura lor face posibilă formarea legăturilor de hidrogen, hidrofobe, ionice, disulfidice.

Nu s-au observat evenimente termice în timpul răcirii și al doilea ciclu de încălzire pentru toate formulările de pelete datele nu sunt prezentate. Rezistența la compresiune a granulelor și manipularea fizică Forța de compresie a formulelor de granule încărcate cu medicament a depășit forța maximă care poate fi aplicată de reometru adică 50 N.

Toate peletele testate s-au deformat, dar totuși nu s-au rupt, ceea ce sugerează că forța necesară pentru compresie este mai mare de 50 N. În consecință, forța de compresie nu a putut fi determinată și rezistența la compresie nu a putut fi calculată de la Eq. În plus, forța de compresie a fost determinată printr-un tester de duritate convențional al tabletei cu o forță maximă aplicabilă de N. Din nou, peleții s-au deformat, dar nu s-au recuperat adică deformarea plasticăceea ce presupune că forța necesară pentru strivirea peleților depășește chiar N.

Aceasta înseamnă că o singură peletă poate fi încărcată cu o masă de 50 kg fără a fi strivită.

Manipularea fizică mecanică a fost testată conform proiectului de îndrumare al FDA cu privire la opioidele care descurajează abuzul 8 : formulările de peleți s-au măcinat mai întâi cu o lingură adică un dispozitiv casnic comun și apoi, mai sofisticate, cu un mortar și un pistil. Ambele metode de manipulare au dus la fragmente mari lipicioase și nu au fost obținute pulberi fine Fig. Acest lucru arată că manipularea fizică este împiedicată pentru toate formulările de pelete testate, datorită rezistențelor lor mari de compresie, independent de compoziția formulării.

Datorită proprietăților fizico-chimice ale ambelor, matricea de granule și a medicamentului, toate peletele au avut o eliberare imediată de medicamente.

Pierderea ktron în alimentatorul de greutate, Mapa witryny - DACPOL

Dizolvarea a fost rapidă, de asemenea, deoarece materialele matrice testate gumă arabică, coperon k tron pierdere în greutate și amidon de porumb nu au conținut forma lor în timpul testării dizolvării și nu au întârziat eliberarea. Prin urmare, difuzarea antipirinei dizolvate prin matrice nu a fost o etapă de limitare a vitezei.

În timp ce peletele pe bază de gumă s-au dizolvat complet în termen de 30 de minute din cauza eroziunii fizice și a degradării ulterioare 44peletele de xantan s-au umflat fără a se dizolva, formând un gel puternic vâscos datorită dezvelirii structurii și formării de legături cu hidrogen cu molecule de apă De obicei, un strat de gel care se formează pe suprafața exterioară a unei forme de dozare este considerat a controla eliberarea de medicamente Cu toate acestea, peleții produși în proces au avut o suprafață specifică ridicată, rezultând o hidratare completă și dizolvarea peleților.

coperon k tron pierdere în greutate

După 30 de minute, peletele individuale nu au mai fost vizibile și efectul de control al ratei nu a fost observat. De asemenea, peletele de amidon s-au umflat într-o mare măsură. Aici, pelete individuale au fost încă prezente pe parcursul testării dizolvării a se vedea, de asemenea, Bialleck și zyzz burner de grăsime. Din nou, stratul de gel hidrofil care s-a format la contactul cu mediul apos nu a controlat eliberarea medicamentului datorită suprafeței specifice ridicate a peleților.

Deoarece SD-urile erau foarte scăzute, acestea nu sunt clar vizibile în grafic Deoarece amidonul a fost cea mai promițătoare matrice pentru obținerea unei eliberari prelungite de medicamente, a fost încorporat un medicament model diferit, codeina fosfat. După cum este ilustrat în Fig. Peletele au continuat eliberarea medicamentului timp de 2 ore, urmate de o eliberare întreagă a API după 3 ore. Acest lucru poate fi explicat printr-o mai mică solubilitate a fosfatului de codeină în HCI 0, 1 N comparativ cu antipirina.

Deși niciuna dintre formulările pe bază de amidon de porumb nu a avut un profil cu eliberare prelungită, acestea au rămas intacte pe toată durata testării dizolvării. Coperon k tron pierdere în greutate cu comportamentul lor elastic și rezistența mecanică ridicată la alterarea dispozitivelor casnice obișnuite, acest lucru face ca peletele încărcate pe bază de amidon de porumb să fie candidați perfecti pentru dezvoltarea ulterioară. Astfel, a fost aplicat Aquacoat ® ARC, un material de acoperire cunoscut pentru retardarea eliberării medicamentelor și pentru prevenirea ADD 25, 27, Aquacoat ® ECD 30 rămâne intactă în apă și întârzie astfel eliberarea în medii apoase.

Efectul de control al vitezei acoperirii în prezența etanolului se datorează gumei de guar, care este insolubilă în etanol Prin urmare, guma de guar acționează ca un strat protector pentru etilceluloza solubilă în etanol, lăsând filmul de control al eliberării intact în prezența etanolului Mai mult decât atât, guma de guar mărește rezistența mecanică a filmului 27care este îmbunătățit suplimentar prin adăugarea de TEC plastifiantceea ce duce la o alungire ridicată la rupere.

Peletele de amidon au prezentat, de asemenea, rezistențe mari la compresiune și nu s-au rupt, ci mai degrabă deformate, ceea ce înseamnă că măcinarea era imposibilă. Astfel, dacă sunt combinate două sisteme extrem de flexibile, posibilitatea de abuz prin distrugere mecanică este redusă.

Acest lucru indică faptul că adăugarea Aquacoat ® ARC a fost adecvată pentru a obține o eliberare prelungită din pelete de amidon. Acest lucru poate fi atribuit efectului etanolului asupra formării stratului de gel de amidon și solubilității fosfatului de codeină 17, În general, comportamentul de umflare și eliberarea API depind de pătrunderea mediilor de dizolvare în peletă. Astfel, volumul liber dintre lanțurile polimerului crește și se formează un strat de gel care controlează eliberarea medicamentului Stratul de gel format acționează ca o barieră de protecție, care controlează difuzarea medicamentului din peleți și viteza de eliberare a medicamentului.

Adăugarea de etanol la mediile de dizolvare inhibă interacțiunea inițială între matricea de amidon insolubilă în etanol și mediul înconjurător și împiedică formarea unui strat de gel uniform și stabil, ceea ce duce la o eliberare necontrolată a medicamentului din peleți.

Figura 8b, c indică clar că umflarea este împiedicată cu creșterea conținutului de alcool. Valorile f 2 estimate de 62, 13 și 70, 96 au confirmat că nu s-a produs nici o doză.